Debiut szkolnego chóru w ogólnopolskim konkursie

W sali teatralnej odbyły się przesłuchania do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „DO HYMNU”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jurorami, którzy oceniali występ naszych młodych chórzystów, byli prof. dr hab. Grzegorz Oliwa oraz dr Katarzyna Sobas
z Uniwersytetu Rzeszowskiego.