Tytuł Społecznie Zaangażowanej Placówki dla ZSOMS

2016. CERTYFIKAT - MALINasza szkoła została wyróżniona przez Stowarzyszenie UNICEF Polska za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „MALI uczniowie idą do szkoły” tytułem Społecznie Zaangażowanej Placówki.

Projekt „MALI uczniowie idą do szkoły” miał na celu uwrażliwić uczniów na problemy i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się, szczególnie w Mali. W ramach akcji zbierane były także fundusze na zorganizowanie systemu edukacji w tym jednym z najbiedniejszych krajów świata.

Koordynatorem akcji na terenie szkoły była anglistka Irena Stępniak, której praca na rzecz projektu została doceniona w formie listu gratulacyjnego podpisanego przez Dyrektora Generalnego Stowarzyszenie UNICEF Polska.

W ramach akcji odbyły się zajęcia edukacyjne zwiększające świadomość uczniów na temat sytuacji dzieci w krajach globalnego Południa, zorganizowano „Kiermasz książki dla Afryki” oraz przygotowano prace na konkurs, który polegał na stworzeniu własnej książki.