ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Bez wątpienia początek szkoły w tym roku był wyjątkowy. Ze względu na panującą epidemię nie było niestety tradycyjnej uroczystości. Uczniowie podzieleni na trzy grupy po ogólnym spotkaniu z dyrekcją i nauczycielami, które ze względu na pogodę odbyło się w budynku hali sportowej, przeszli wraz z wychowawcami do wyznaczonych klas, by zapoznać się z organizacją roku szkolnego 2020/2021, najważniejszymi dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, a przede wszystkim opracowaną ze względu na COVID-19 procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w naszej szkole.