!!! REKRUTACJA DO LICEUM !!!

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego na rok szkolny 2021/22 będzie prowadzona poprzez system firmy VULCAN.
WAŻNE!!! Rejestracja w systemie i złożenie wniosku w szkole musi być dokonane w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja (poniedziałek) do godz. 15.00. Później system sam zablokuje taką możliwość. Dodatkowo do szkoły należy dostarczyć „Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji”, które są dostępne pod adresem http://sms.ostrowiec.pl/liceum/rekrutacja/

Aby zarejestrować swoją kandydaturę, należy wejść na stronę https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html w zakładkę „Zgłoś kandydaturę”. Tu wpisujemy Pesel i uzupełniamy dane osobowe kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych.
Następnie przechodzimy do wyboru oddziałów – wybieramy: miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, szkoła Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w ZSO MS w Ostrowcu Świętokrzyskim i oddział z właściwą dyscypliną sportową. Aby zapisać wybór, klikamy przycisk „Dodaj”.
Ważne jest , by zapamiętać/zapisać hasło i wygenerowany login, za pomocą których będzie można później wchodzić w swoje konto, dokonywać zmian i sprawdzać wyniki.
Następnie klikamy przycisk „Złóż wniosek teraz” – wybieramy opcję: „Składam wniosek osobiście” (wtedy drukujemy, podpisujemy i składamy w szkole) lub „Składam wniosek elektronicznie” (warunkiem jest posiadanie przez rodzica profilu zaufanego).

Dokładnie proces rejestracji jest opisany w filmiku na stronie głównej (czas trwania od 1:05:41).