Nasi uczniowie Stypendystami Ministra Edukacji i Nauki

Nela Wójcik, Maksymilian Walesic i Wiktor Staniszewski odebrali dziś
z rąk Zbigniewa Koniusza, wojewody świętokrzyskiego, stypendia Ministra Edukacji i Nauki.
W uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, towarzyszyła im wicedyrektor ds. dydaktycznych Grażyna Maj. Warto dodać, że na 52 złożone wnioski, tylko trzynaścioro kandydatów zostało docenionych przez ministra, w tym 3 uczniów naszej szkoły, którzy byli jedynymi reprezentantami powiatu ostrowieckiego.
GRATULACJE !!!