Paraolimpijczycy w Ostrowcu

2 czerwca w naszej szkole z pokazem edukacyjno – sportowym gościli szermierze – paraolimpijczycy, Mistrzowie Świata i Europy, fachowcy od szpady, szabli i floretu. Pokaz odbył się w ramach projektu realizowanego od 2015 roku przez Fundację „Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”.

Spotkanie było pokazem interakcyjnym, na przemian wyświetlane były filmy edukacyjne i przeprowadzane zabawy z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych. Młodzież miała okazję spotykać osoby niepełnosprawne, które jednocześnie są wybitnymi sportowcami. Chętnych do udziału w szermierczych zmaganiach nie brakowało.

Istotnym elementem programu było ostrzeżenie przed zachowaniami ryzykownymi, które mogą prowadzić do wypadku kończącego się utratą zdrowia lub życia.

Niepełnosprawni sportowcy pokazali na własnym przykładzie, że żyjąc na wózku, można być szczęśliwym. Udowodnili, że wózek to tylko pojazd, na którym muszą się poruszać.

Celem programu były popularyzacja dyscyplin paraolimpijskich oraz zmiana postrzegania osoby niepełnosprawnej w polskim społeczeństwie, a także wzrost świadomości młodych ludzi na temat bezpieczeństwa.

Po pokazie odbył się koncert rockowy w wykonaniu studentów i absolwentów WSBiP w Ostrowcu.