Sympozjum „Świadome/programowe uprawianie sportu”

W ramach projektu realizowanego pod patronatem Ministerstwa Sportu 5 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się sympozjum pn. „Świadome/programowe uprawianie sportu”, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Medycyny Sportowej i Centrum Medycyny Sportowej. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z Ostrowca reprezentowały na tym spotkaniu dyrektor Anna Trojanowska, psycholog szkolny Renata Mrugała i trener siatkówki Iwona Kosiorowska.

Celem projektu jest objęcie uczniów szkół mistrzostwa sportowego kompleksowymi badaniami z zakresu prób wysiłkowych i wydolnościowych z oceną kardiologiczną. Ramowe badanie składa się z diagnostyki kardiologicznej, ergospirometrii z oceną wydolności fizycznej i sugestiami rozwoju oraz wskazaniami żywieniowymi dotyczącymi suplementacji.

– Prowadzimy rozmowy z Fundacją Rozwoju Medycyny Sportowej w sprawie objęcia naszych uczniów podstawowym zakresem badań w ramach projektu – powiedziała po spotkaniu p.o. dyrektor ZSOMS Anna Trojanowska. – Jeśli pozwolą na to środki finansowe, to będziemy się starali rozszerzyć zakres tych badań.

Wiedza na temat parametrów wydolnościowych i wysiłkowych każdego ucznia pozwoli na indywidualne dobranie optymalnego treningu, dzięki czemu możliwe będzie osiąganie wyższych wyników sportowych.