„Nie bądź pionkiem w grze”

Nasza szkoła włączyła się w realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komendę Główną Policji program „Zapobieganie korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych w szkołach mistrzostwa sportowego”.

Celem programu jest wspieranie walki z tymi negatywnymi zjawiskami, które wpływają negatywnie na wizerunek sportu i są sprzeczne z fundamentalnymi wartościami sportu. We wtorek z uczniami klas piłkarskich spotkali się Henryk Janus, główny specjalista w Departamencie Kontroli Nadzoru Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz podinsp. Marek Król z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjął także Antoni Maciejko, Naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Prelekcja miała uświadomić, że młodzi sportowcy mogą być wykorzystywani jako narzędzie w korupcyjnym procederze. Znajomość tego zjawiska, towarzyszących mu procesów oraz grożących sankcji powinna pomóc w uzdrowieniu sytuacji dla dobra przyszłości polskiego sportu.

Tu obejrzycie relację Lokalnej.TV Ostrowiec z tego spotkania:
http://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/15025,nie-badz-pionkiem-w-grze