Wyniki prób sprawnościowych do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – termin dodatkowy

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w podziale na dyscypliny sportowe:
Pływanie
1. Jackiewicz Adam
2. Sosnówka Oliwia
3. Suchański Filip
Piłka nożna
1. Domański Wiktor
2. Rusin Filip
3. Trześniewski Jakub
4. Wolski Jakub